Fővárosi Csatornázási Művek

Vakbarát verzió | Normál verzió

Laboratórium

Hazánk egyik legkorszerűbb szennyvízágazati laboratóriumának magas szintű szolgáltatásait a kiváló műszerezettség, valamint a jól és folyamatosan képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembergárda garantálja.
Laboratóriumunk és mintavevő részlegünk megbízásokat is vállal.
A vizsgálandó mintákat hétköznap 7-15 óráig pénteki napokon pedig 13 óráig fogadjuk a 1044 Budapest, Tímár u. 1. szám alatt 
(tel.: 272-3630, e-mail: erdelyii@fcsm.hu).
Az eredményeket legkésőbb 14 munkanapon belül postázzuk a megbízónak.
 
Mintavételre

 • szennyvízből,
 • felszíni és felszín alatti vízből,
 • szennyvíziszap, talaj, hulladék, komposzt és mederüledékből
a Környezetvédelmi Osztály Mintavételi Csoportja került akkreditálásra. (Okirat száma: NAH-7-0016/2019)
A Társaság Központi Laboratóriuma 1998-tól akkreditált státuszban működik. (Okirat száma: NAH-1-1333/2019)
 
A vizsgálati eredmények megbízhatóságát
 • az irányítási rendszer megfelelő működtetése,
 • a laboratórium belső ellenőrzési rendszere és
 • a laboratóriumnak a Qualco-Duna jártassági vizsgálatokban való eredményes részvétele biztosítja.
A laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025/2018 szabvány követelményei szerint a következő területekre fizikai és kémiai vizsgálatára akkreditált:
 
Mintafajták
 • szennyvíz,
 • felszíni víz, felszín alatti víz,
 • felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, talaj, szennyvíziszapból mosott homok.


AKKREDITÁLT VIZSGÁLATOK RÖVID ISMERTETÉSE
 
Klasszikus analitika
 • gravimetria,
 • titrimetria,
 • elektrokémia,
 • spektrofotometria.
Nagyműszeres analitika
 • Elemtartalom meghatározása, toxikus és nem toxikus fémszennyezők meghatározása atomabszorpciós spektrométerrel és ICP-OES spektrométerrel történik. Az elemtartalom meghatározásához a mintákat mikrohullámú roncsolóval végzett feltárás után, vagy membránszűrés után elemzi.
 • Higanyt vízmintákból atomfluoreszcenciás elven működő analizátorral határozzuk meg.
 • Összes szén (TC), összes nitrogén (TN) meghatározása. A vizsgálat elemanalizátorokkal, katalitikus égetéses technikával történik.
 • Szerves mikroszennyezők meghatározása.
  • Adszorbeálható, szervesen kötött halogének (AOX). Minta-előkészítéshez a „rázásos” technikát alkalmazzák.
  • Gázkromatográfiás vizsgálatok
Biológiai vizsgálatok
 • Mikroszkópikus biológiai vizsgálat

  Az eleveniszap mikroszkópos analízise az esetleges technológiai-üzemeltetési problémák felderítésében nyújthat segítséget, illetve kontrollként funkcionálhat a megfelelő üzemelés esetén is. A vizsgálat segítségével behatárolható a terhelés mértéke és az iszap oxigénellátottsága. Megállapítható az is, hogy a nitrifikációnak kedveznek-e az adott körülmények. Ehhez indikátorként az eleveniszap egysejtű (ostorosok, Csillósok) és többsejtű szervezetei (Fonálférgek, Kerekesférgek, Csillóshasúak, Medveállatkák stb.) szolgálnak. Ugyancsak indikátor értéke van a pelyhek szerkezetének és méretének, amely az eleveniszap ülepedési sajátosságait határozza meg.


NEM AKKREDITÁLT VIZSGÁLATOK RÖVID ISMERTETÉSE

Műszeres analitika
 • biogáz-összetétel vizsgálata,
 • szerves, szervetlen szén (TOC, TIC) és összes kén (TS) meghatározása. A vizsgálat elemanalizátorokkal, katalitikus égetéses technikával történik.

Speciális biológiai/biokémiai vizsgálatok

Anaerob bonthatósági vizsgálat 
Szerves anyagot tartalmazó minták speciális bonthatósági vizsgálata, amely során a rothasztók működését modellezzük laboratóriumi körülmények között. A vizsgálat során kiderül, hogy a tesztelt anyag toxikus-e az anaerob iszap mikroorganizmusaira nézve. Továbbá a minta bonthatósága, illetve a fajlagos gázkihozatal is meghatározható egy adott referenciavegyülethez (glükóz) viszonyítva.

Eleveniszapos toxicitás teszt
A vizsgálat segítségével a minta eleveniszapos rendszerre gyakorolt hatása tesztelhető. Mivel háromféle koncentrációban (0,1-1,0-10 tf%) vizsgáljuk a szennyvíz hatását, így nem csak maga a toxicitás ténye, hanem az a terhelési szint is meghatározható, amelynél a nem kívánt hatás megjelenik. A toxicitás tesztnek két formája van: a C-toxicitás és az N-toxicitás. A vizsgált mintafajták és komponensek részletes listáját a részletező okiratok tartalmazzák.

 

 

 

Kapcsolat:

Környezetvédelmi Osztály
Laboratóriumi Csoport

Tel.: 272-3630
Fax: 370-2093
E-mail: erdelyii@fcsm.hu
Cím: 1044 Budapest, Tímár u. 1.

ErrorException [ Notice ]: Undefined variable: downloads

APPPATH/views/portlets/downloads/downloads_index_v.php [ 4 ]

1 <?php defined('SYSPATH') or die('No direct script access.'); ?>
2 <div id="subcontent">
3 	<div id="sub_left">
4 		<?php foreach ($downloads as $item): ?>
5 			<h2><?=$item['title']?></h2>
6 			<img src="/media/images/subborder.jpg" />
7 			<div style="border-top: 2px solid #1a171b; padding-top: 2px;">
8 			<table cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" class="download_table">
9 				<tr>
 1. APPPATH/views/portlets/downloads/downloads_index_v.php [ 4 ] » Kohana_Core::error_handler(arguments)

 2. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 61 ] » include(arguments)

 3. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 348 ] » Kohana_View::capture(arguments)

 4. APPPATH/classes/Portletview.php [ 13 ] » Kohana_View->render(arguments)

 5. APPPATH/classes/Controller/Portlet.php [ 183 ] » Portletview->render()

 6. SYSPATH/classes/Kohana/Controller.php [ 87 ] » Controller_Portlet->after()

 7. {PHP internal call} » Kohana_Controller->execute()

 8. SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client/Internal.php [ 97 ] » ReflectionMethod->invoke(arguments)

 9. SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client.php [ 114 ] » Kohana_Request_Client_Internal->execute_request(arguments)

 10. SYSPATH/classes/Kohana/Request.php [ 986 ] » Kohana_Request_Client->execute(arguments)

 11. APPPATH/classes/Controller/Site.php [ 201 ] » Kohana_Request->execute()

 12. APPPATH/classes/Controller/Site.php [ 97 ] » Controller_Site->load_portlets()

 13. SYSPATH/classes/Kohana/Controller.php [ 69 ] » Controller_Site->before()

 14. {PHP internal call} » Kohana_Controller->execute()

 15. SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client/Internal.php [ 97 ] » ReflectionMethod->invoke(arguments)

 16. SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client.php [ 114 ] » Kohana_Request_Client_Internal->execute_request(arguments)

 17. SYSPATH/classes/Kohana/Request.php [ 986 ] » Kohana_Request_Client->execute(arguments)

 18. DOCROOT/index.php [ 147 ] » Kohana_Request->execute()

Environment